סוגי התקנת תוכנה ב-Windows

סוגי התקנת תוכנה ב-Windows


באפשרותך לבחור מבין סוגי התקנת התוכנה שלהלן:


Recommended‏ (מומלץ). מתקין את כל התוכנות עבור המוצר, לרבות המדריך למשתמש. ניתן לבחור באפשרות זו הן עבור התקנת חיבור ישיר (USB) והן עבור התקנת רשת.

Express USB Install (התקנת USB מהירה). מתקין את התוכנות המינימליות עבור מוצר שעושה שימוש בחיבור USB ישיר. בחירה בשיטת התקנה זו פירושה שאתה מקבל את התנאים של רשיון התוכנה של HP.

Express Network Install (התקנת רשת מהירה). מתקין את התוכנות המינימליות עבור מוצר שמחובר לרשת. בחירה בשיטת התקנה זו פירושה שאתה מקבל את התנאים של רשיון התוכנה של HP.

HP Color Laserjet CP2020 סוגי התקנת תוכנה ב-Windows