הסרת התוכנה ב-Windows

הסרת התוכנה ב-Windows


1.
לחץ על התחל ולאחר מכן על כל התוכניות.
2.
לחץ על HP ולאחר מכן על HP Color LaserJet CP2020 Seriesמדפסת.
3.
לחץ על Uninstall HP Color LaserJet CP2020 Seriesמדפסת (הסר התקנה) ופעל לפי ההנחיות שעל המסך להסרת התוכנה.

HP Color Laserjet CP2020 הסרת התוכנה ב-Windows