HP ImageREt 3600

HP ImageREt 3600


ImageREt 3600 מספק איכות ברמת לייזר וצבע של 3,600 נקודות לאינץ’ (dpi) באמצעות תהליך הדפסה רב-שלבי. תהליך זה שולט בהפקת הצבע באופן מדויק, באמצעות שילוב של עד ארבעה צבעים בנקודה אחת ושינוי כמויות הטונר באזור נתון. ImageREt 3600 שופר בגרסה למוצר זה. השיפורים מציעים טכנולוגיות לכידה, שליטה רבה יותר בהנחת נקודות ושליטה מדויקת יותר באיכות הטונר בכל נקודה. טכנולוגיות אלה, בשילוב תהליך ההדפסה הרב-שלבי של HP, יוצרות מדפסת בעלת רזולוציית הדפסה של ‎600 x 600 dpi‏ המפיקה איכות צבע ברמת לייזר של 3,600‎ dpi עם מיליוני צבעים חלקים.

HP Color Laserjet CP2020 HP ImageREt 3600