אפשרויות צבע

אפשרויות צבע


אפשרויות הצבע מספקות באופן אוטומטי את פלט הצבע המיטבי. אפשרויות אלה עושות שימוש בתיוג אובייקטים, שמאפשר להשתמש בהגדרות צבע מיטביות וגוני ביניים עבור אובייקטים שונים (טקסט, גרפיקה וצילומים) בעמוד. מנהל התקן המדפסת קובע אילו אובייקטים יופיעו בעמוד, ועושה שימוש בהגדרות של חצי גוון וצבע המספקות את איכות ההדפסה המיטבית עבור כל אובייקט.

בסביבת Windows, אפשרויות הצבע אוטומטי וידני מופיעות בכרטיסייה צבע במנהל התקן המדפסת.

HP Color Laserjet CP2020 אפשרויות צבע