מנהלי מדפסת נתמכים ב-Macintosh

מנהלי מדפסת נתמכים ב-Macintosh


תוכנית ההתקנה של HP מספקת קובצי PPD ‏(PostScript® Printer Description) וקובצי PDE ‏(Printer Dialog Extensions) לשימוש עם מחשבי Macintosh.

קובצי ה-PPD, בשילוב עם מנהלי המדפסת PostScript של Apple, מספקים גישה אל מאפייני ההתקן. השתמש במנהל המדפסת Apple PostScript המצורף למחשב.

HP Color Laserjet CP2020 מנהלי מדפסת נתמכים ב-Macintosh