הגדרת אפשרויות הצבע

הגדרת אפשרויות הצבע


השתמש בתפריט הצץ Color Options כדי לשלוט באופן שבו הצבעים יפורשו ויודפסו מתוכנה.

1.
לחץ על Show Advanced Options‏.
2.
התאם את ההגדרות לגבי טקסט, גרפיקה ותצלומים בנפרד.

HP Color Laserjet CP2020 הגדרת אפשרויות הצבע