כתב-ויתור של שיתוף מדפסות

כתב-ויתור של שיתוף מדפסות


HP אינה תומכת בעבודה ברשת עמית-לעמית, משום שזהו מאפיין של מערכות ההפעלה של Microsoft ולא של מנהלי התקן המדפסת של HP. בקר באתר של Microsoft בכתובת www.microsoft.com.

HP Color Laserjet CP2020 כתב-ויתור של שיתוף מדפסות