חיבור USB

חיבור USB


HP Color Laserjet CP2020 note חיבור USB הערה:

אל תחבר את כבל ה-USB לפני התקנת התוכנה. תוכנית ההתקנה תציג הודעה כשיהיה צורך לחבר את כבל ה-USB.

מוצר זה תומך בחיבור מסוג USB 2.0. עליך להשתמש בכבל USB מסוג A-B לצורך הדפסה.

HP Color Laserjet CP2020 owl usb connect חיבור USB

HP Color Laserjet CP2020 חיבור USB