הגדרת תצורה של פרמטרי IP

הגדרת תצורה של פרמטרי IP


פרמטרי תצורת ה-IP ניתנים להגדרה באופן ידני או להורדה באופן אוטומטי באמצעות DHCP או BOOTP בכל הפעלה של המוצר.

מוצר חדש, שאין באפשרותו לקבל כתובת IP חוקית מהרשת, מקצה לעצמו עם הפעלתו כתובת IP המשמשת כברירת מחדל. ברשת פרטית קטנה, מוקצית כתובת IP ייחודית בטווח שבין 169.254.1.0 ל-169.254.254.255. כתובת ה-IP עבור המוצר מוצגת בדף התצורה ובדוח הרשת של המוצר. ראה תפריטי לוח הבקרה.

חלק זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

HP Color Laserjet CP2020 הגדרת תצורה של פרמטרי IP