הצגה או הסתרה של כתובת ה-IP בלוח הבקרה

הצגה או הסתרה של כתובת ה-IP בלוח הבקרה


HP Color Laserjet CP2020 note הצגה או הסתרה של כתובת ה IP בלוח הבקרה הערה:

כאשר האפשרות Show IP address (הצג כתובת IP) היא דולקת, כתובת ה-IP תופיע לסירוגין בצג לוח הבקרה עם מדידי המצב של מחסנית ההדפסה.

1.
בתפריט לוח הבקרה, לחץ על OK (אישור).
2.
השתמש בלחצן חץ שמאלה (HP Color Laserjet CP2020 arrow left הצגה או הסתרה של כתובת ה IP בלוח הבקרה) או חץ ימינה (HP Color Laserjet CP2020 arrow right הצגה או הסתרה של כתובת ה IP בלוח הבקרה) כדי לבחור ב-Network Config. (תצורת רשת), ולאחר מכן לחץ על OK‏ (אישור).
3.
השתמש בלחצן חץ שמאלה (HP Color Laserjet CP2020 arrow left הצגה או הסתרה של כתובת ה IP בלוח הבקרה) או חץ ימינה (HP Color Laserjet CP2020 arrow right הצגה או הסתרה של כתובת ה IP בלוח הבקרה) כדי לבחור ב-Show IP address (הצגת כתובת IP), ולאחר מכן לחץ על OK‏ (אישור).
4.
השתמש בלחצן חץ שמאלה (HP Color Laserjet CP2020 arrow left הצגה או הסתרה של כתובת ה IP בלוח הבקרה) או חץ ימינה (HP Color Laserjet CP2020 arrow right הצגה או הסתרה של כתובת ה IP בלוח הבקרה) כדי לבחור ב-Yes‏ (כן) או No‏ (לא), ולאחר מכן לחץ על OK‏ (אישור).

HP Color Laserjet CP2020 הצגה או הסתרה של כתובת ה-IP בלוח הבקרה