הגדרת תצורה באופן אוטומטי

הגדרת תצורה באופן אוטומטי


HP Color Laserjet CP2020 note הגדרת תצורה באופן אוטומטי הערה:

Automatic (אוטומטית) היא הגדרת ברירת המחדל TCP/IP config‏ (תצורת TCP/IP‏) של Network Config. (תצורת רשת).

1.
בתפריט לוח הבקרה, לחץ על OK‏ (אישור).
2.
השתמש בלחצן חץ שמאלה (HP Color Laserjet CP2020 arrow left הגדרת תצורה באופן אוטומטי) או חץ ימינה (HP Color Laserjet CP2020 arrow right הגדרת תצורה באופן אוטומטי) כדי לבחור ב-Network Config. (תצורת רשת), ולאחר מכן לחץ על OK‏ (אישור).
3.
השתמש בלחצן חץ שמאלה (HP Color Laserjet CP2020 arrow left הגדרת תצורה באופן אוטומטי) או חץ ימינה (HP Color Laserjet CP2020 arrow right הגדרת תצורה באופן אוטומטי) כדי לבחור ב-TCP/IP config‏ (תצורת TCP/IP‏), ולאחר מכן לחץ על OK‏ (אישור).
4.
השתמש בלחצן חץ שמאלה (HP Color Laserjet CP2020 arrow left הגדרת תצורה באופן אוטומטי) או חץ ימינה (HP Color Laserjet CP2020 arrow right הגדרת תצורה באופן אוטומטי) כדי לבחור ב-Automatic (אוטומטית), ולאחר מכן לחץ על OK‏ (אישור).

ייתכן שכתובת ה-‏IP‏ האוטומטית תהיה מוכנה לשימוש רק לאחר מספר דקות.

HP Color Laserjet CP2020 note הגדרת תצורה באופן אוטומטי הערה:

כדי להשבית או להפעיל מצבי IP אוטומטיים ספציפיים (כגון BOOTP‏, DHCP או AutoIP), השתמש בשרת האינטרנט המשובץ או ב-HP ToolboxFX.

HP Color Laserjet CP2020 הגדרת תצורה באופן אוטומטי