שחרור חסימות במגש 3‏

שחרור חסימות במגש 3‏


1.
משוך החוצה את מגש 3 והנח אותו על משטח ישר.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray3 01 שחרור חסימות במגש 3‏

2.
הוצא את הדף התקוע על-ידי משיכתו החוצה בזווית ישרה.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray3 02 שחרור חסימות במגש 3‏

3.
החזר את מגש 3 למקומו.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray3 04 שחרור חסימות במגש 3‏

4.
כדי להמשיך בהדפסה, לחץ על OK‏ (אישור).

HP Color Laserjet CP2020 שחרור חסימות במגש 3‏