גורמים המשפיעים על ביצועי המוצר

גורמים המשפיעים על ביצועי המוצר


מספר גורמים משפיעים על משך הדפסת העבודה:


מהירות מוצר מרבית, הנמדדת בדפים לדקה (ppm)

שימוש בנייר מיוחד‏ (דוגמת שקפים, נייר כבד, נייר בגודל מותאם אישית)

זמן העיבוד וההורדה של המוצר

המורכבות והגודל של האובייקטים הגרפיים

מהירות המחשב שבשימוש

חיבור ה-USB

HP Color Laserjet CP2020 גורמים המשפיעים על ביצועי המוצר