רשימה בסיסית של פעולות לביצוע לצורך פתרון בעיות

רשימה בסיסית של פעולות לביצוע לצורך פתרון בעיות


אם נתקלת בבעיות הקשורות למוצר, היעזר ברשימת הפעולות הבאה כדי לזהות את גורם הבעיה:


האם המוצר מחובר לחשמל?

האם המוצר מופעל?

האם המוצר בבמצב מוכן?

האם כל הכבלים הנחוצים מחוברים?

האם הותקנו חומרים מתכלים מקוריים של HP?

האם הותקנו לאחרונה מחסניות הדפסה, ואם כן האם הותקנו בצורה נכונה, לרבות הסרת הלשונית הנתלשת מעל המחסנית?

לקבלת מידע נוסף אודות התקנה והגדרה, עיין במדריך ‘הפעלה ראשונה’.

אם לא מצאת פתרון לבעיות במדריך זה, עבור לאתר www.hp.com/support/ljcp2020series.

חלק זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

HP Color Laserjet CP2020 רשימה בסיסית של פעולות לביצוע לצורך פתרון בעיות