בעיות בתוכנת המוצר

בעיות בתוכנת המוצרבעיה
פתרון
מנהל מדפסת עבור המוצר לא מופיע בתיקייה מדפסות

התקן מחדש את תוכנת המוצר.
HP Color Laserjet CP2020 note בעיות בתוכנת המוצר הערה:

סגור את כל היישומים הפעילים‏. כדי לסגור יישום עם סמל במגש המערכת‏, לחץ לחיצה ימנית על הסמל ובחר Close (סגור) או Disable (השבת)‏.


נסה לחבר את כבל ה-USB ליציאת USB אחרת במחשב.
הוצגה הודעת שגיאה במהלך התקנת התוכנה

התקן מחדש את תוכנת המוצר.
HP Color Laserjet CP2020 note בעיות בתוכנת המוצר הערה:

סגור את כל היישומים הפעילים‏. כדי לסגור יישום עם סמל בשורת המשימות‏, לחץ לחיצה ימנית על הסמל ובחר Close (סגור) או Disable (השבת)‏.


בדוק את כמות השטח הפנוי בכונן שבו מותקנת תוכנת המוצר. במידת הצורך, פנה שטח גדול ככל האפשר והתקן מחדש את תוכנת המוצר.

במידת הצורך, הפעל את התכונה Disk Defragmenter (מאחה הדיסק) והתקן מחדש את תוכנת המוצר.
המוצר נמצא במצב ‘מוכן’, אך לא מודפס דבר

הדפס דף תצורה כדי לוודא את תפקודיות המוצר.

ודא שכל הכבלים מהודקים כהלכה ותואמים למפרטים. יש לכלול בבדיקה זו את כבל ה-USB ואת הכבלים של החיבור לחשמל. נסה להשתמש בכבל חדש.

HP Color Laserjet CP2020 בעיות בתוכנת המוצר