חומרי הדפסה מתכלים עבור HP LaserJet

חומרי הדפסה מתכלים עבור HP LaserJet


החזרה ומחזור של מחסניות הדפסה של HP LaserJet שהגיעו לסוף חייהן מתבצעים בקלות וללא תשלום בעזרת HP Planet Partners. כל אריזה חדשה של מחסנית הדפסה וחומרים מתכלים של HP LaserJet כוללת מידע והוראות במספר שפות על התוכנית. החזרתן של מספר מחסניות יחד עדיפה על החזרת כל מחסנית בנפרד והיא מסייעת בשמירה על איכות הסביבה.

HP מחויבת לספק מוצרים ושירותים חדשניים ואיכותיים שאינם פוגעים בסביבה‏, החל מהעיצוב והייצור של מוצרים ועד להפצה‏, שימוש על-ידי לקוחות ומיחזור‏. כאשר אתה משתתף בתוכנית השותפים של HP Planet‏, אנו מבטיחים שמחסניות ההדפסה של HP LaserJet ימוחזרו כהלכה‏, תוך עיבודן לשחזור חלקי פלסטיק ומתכת עבור מוצרים חדשים וחיסכון של מיליון טון של אשפה שאלמלא כן היו מגיעים לאתרי הפסולת‏. מכיוון שמחסנית זו ממוחזרת ומשומשת בחומרים חדשים‏, המחסנית לא תוחזר אליך‏. תודה על שאתה שומר על איכות הסביבה!

HP Color Laserjet CP2020 note חומרי הדפסה מתכלים עבור HP LaserJet הערה:

השתמש בתווית ההחזרה כדי להחזיר מחסניות הדפסה מקוריות של HP LaserJet בלבד‏. אנא אל תשתמש בתווית זו עבור מחסניות הזרקת דיו של HP‏, מחסניות שאינן מתוצרת HP או מחסניות שמולאו מחדש או שיוצרו מחדש או עבור החזרות במסגרת האחריות‏. לקבלת מידע אודות מיחזור מחסניות הדיו של HP inkjet‏, אנא עבור לכתובת http://www.hp.com/recycle‏.

HP Color Laserjet CP2020 חומרי הדפסה מתכלים עבור HP LaserJet