הצהרת תאימות

הצהרת תאימות


בהתאם להנחיות ISO/IEC 17050-1 ו-EN 17050-1, DoC#: BOISB-0701–00–rel. 1.0
שם היצרן:
חברת Hewlett-Packard
כתובת היצרן:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho ‎83714-1021, USA
מצהיר כי המוצר
שם המוצר:
HP Color LaserJet CP2020 Series
דגם לתקינה:2)
BOISB-0701-00
כולל: CB500A‏ -מגש הזנה אופציונלי ל-‏250 גיליונות
אפשרויות מוצר:
הכול
מחסניות טונר:
CC530A‏, CC531A‏, CC532A‏, CC533A‏
תואם את מפרטי המוצר הבאים:
בטיחות:
IEC 60950-1:‎2001 / EN60950-1: ‎2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (מוצר מסיווג Class 1 Laser/LED‏) GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – Class B1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:‎1995 +A1
EN 55024:‎1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
מידע נוסף:
מוצר זה תואם לדרישות של הנחיית EMC‏ (תאימות אלקטרומגנטית) מספר ‎2004/108/EEC והנחיה ‎2006/95/EC בדבר מתח נמוך, ונושא את סימון CE‏ HP Color Laserjet CP2020 ce mark 5mm הצהרת תאימות בהתאם.
התקן זה עומד בדרישות של סעיף 15 של תקנות ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) ההתקן לא יגרום להפרעה מזיקה, ו-(2) ההתקן חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט, כולל הפרעה שעשויה לגרום פעולה לא רצויה.
1) המוצר נבדק בתצורה טיפוסית עם מערכות מחשבים אישיים של Hewlett-Packard.
2) למטרות תקינה, למוצרים אלו מוקצה Regulatory Model Number (מספר דגם תקינה). אין לבלבל מספר זה עם שם המוצר או עם מספר(י) המוצר.
Boise, Idaho 83713, USA
דצמבר, 2007
בנושאי תקינה בלבד:
ליצירת קשר באירופה
משרד המכירות והשירות המקומי של Hewlett-Packard או Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Germany, (פקס +49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/certificates
ליצירת קשר בארה”ב
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (טלפון: 208-396-6000)

חלק זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

HP Color Laserjet CP2020 הצהרת תאימות