פליטות אקוסטיות

פליטות אקוסטיותHP Color LaserJet CP2020 Series1,2
רמת עוצמת הקול
מוצהרת לפי ISO 9296
מצב הדפסה (21 עמודים לדקה)3
LWAd = 6.4 Bels (A) [66 dB (A)]‎‏
מצב מוכן
LWAd = בלתי נשמע
רמת לחץ הקול: לעומד מהצד
מוצהרת לפי ISO 9296
מצב הדפסה (20 עמודים לדקה)3
LpAm = 67 dB(A)‎‏
מצב מוכן
LpAm = בלתי נשמע

1 הערכים מבוססים על נתונים קודמים, ראה www.hp.com/support/ljcp2020series לקבלת מידע עדכני.

2 תצורה שנבדקה:הדפסה על צד אחד בשחור-לבן באמצעות HP Color LaserJet CP2020 Series.

3 המהירות של HP Color LaserJet CP2020 Series היא 21‏/20 עמודים לדקה עבור הדפסה בצבע ו-‏21‏/20 עמודים לדקה עבור הדפסה בשחור-לבן (גודל Letter ו-A4).

HP Color Laserjet CP2020 פליטות אקוסטיות