הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים

הזמנת חומרים מתכלים ואביזריםחומרים מתכלים ואביזרים
החלק
מק”ט
סוג/גודל
מחסניות הדפסה
למידע על מספר העמודים שהמחסנית מסוגלת להדפיס ראה www.hp.com/go/pageyield. התפוקה בפועל תלויה באופן השימוש.
CC530A
מחסנית להדפסה בשחור עם טונר HP ColorSphere
CC531A
מחסנית להדפסה בציאן עם טונר HP ColorSphere
CC532A
מחסנית להדפסה בצהוב עם טונר HP ColorSphere
CC533A
מחסנית להדפסה במגנטה עם טונר HP ColorSphere
כבלים
C6518A
כבל מדפסת USB 2.0‏ (2 מטר תקני)
זיכרון
CB421A
CB422A
CB423A
זיכרון SDRAM DIMM מסוג DDR2, 64MB, 144 פינים
זיכרון SDRAM DIMM מסוג DDR2, 128MB, 144 פינים
זיכרון SDRAM DIMM מסוג DDR2, 256MB, 144 פינים
מגש 3 אופציונלי
CB500A
מגש הזנה של 250 גיליונות בגדלים סטנדרטיים.
חומרי עזר
5851-1468
HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide‏ (המדריך למפרטי חומרי הדפסה של מדפסות ממשפחת HP LaserJet‏) (ראה www.hp.com/support/ljpaperguide)

HP Color Laserjet CP2020 הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים