סוגי נייר וקיבולת מגש נתמכים

סוגי נייר וקיבולת מגש נתמכיםמגש 1
סוג חומר ההדפסה
משקל
קיבולת1
כיוון נייר
יומיומי:

Plain (רגיל)

Light (קל)

Bond (דחוס)

נייר ממוחזר
‎60 עד 90 ג’/מ”ר (16 עד 24 ליבראות)
עד 50 גיליונות
הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש
מצגת:

נייר מאט, משקל בינוני עד כבד

נייר מבריק, משקל בינוני עד כבד
עד 176 ג’/מ”ר (47 ליברות)2
גובה ערימה מרבי של 5 מ”מ (0.2 אינץ’)
הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש
חוברת:

נייר מאט, משקל בינוני עד כבד

נייר מבריק, משקל בינוני עד כבד
עד 176 ג’/מ”ר (47 ליברות)2
גובה ערימה מרבי של 5 מ”מ (0.2 אינץ’)
הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש
צילום/כריכה

נייר כריכה מאט

נייר כריכה מבריק

נייר צילום מאט

נייר צילום מבריק

כרטיסים
עד 176 ג’/מ”ר (47 ליברות)2
גובה ערימה מרבי של 5 מ”מ (0.2 אינץ’)
הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש
משימות אחרות:

שקף Color Laser

תוויות

נייר מכתבים, מעטפה

מעטפות, כבד

מודפס מראש

מחורר מראש

צבעוני

מחוספס

עמיד
עד 50 גיליונות, או 10 מעטפות
הצד להדפסה פונה מעלה כאשר הקצה העליון בחלק האחורי של המגש או הקצה עם הבול בחלק האחורי של המגש

1 הקיבולת עשויה להשתנות בהתאם למשקל חומר ההדפסה ולעוביו, וכן בהתאם לתנאים הסביבתיים.

2 ההתקן תומך בעד 220 ג’/מ”ר (59 ליברות) של נייר צילום מאט ומבריק.


מגש 2 ומגש 3
סוג חומר ההדפסה
משקל
קיבולת1
כיוון נייר
יומיומי:

Plain (רגיל)

Light (קל)

Bond (דחוס)

נייר ממוחזר
‎60 עד 90 ג’/מ”ר (16 עד 24 ליבראות)
עד 250 גיליונות
הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש
מצגת:

נייר מאט, משקל בינוני עד כבד

נייר מבריק, משקל בינוני עד כבד
עד 176 ג’/מ”ר (47 ליברות)2
גובה ערימה מרבי של 12.5 מ”מ (0.5 אינץ’)
הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש
חוברת:

נייר מאט, משקל בינוני עד כבד

נייר מבריק, משקל בינוני עד כבד
עד 176 ג’/מ”ר (47 ליברות)2
גובה ערימה מרבי של 12.5 מ”מ (0.5 אינץ’)
הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש
צילום/כריכה

נייר כריכה מאט

נייר כריכה מבריק

נייר צילום מאט

נייר צילום מבריק

כרטיסים
עד 176 ג’/מ”ר (47 ליברות)2
גובה ערימה מרבי של 12.5 מ”מ (0.5 אינץ’)
הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש
משימות אחרות:

שקף Color Laser

תוויות

נייר מכתבים, מעטפה

מעטפות, כבד

מודפס מראש

מחורר מראש

צבעוני

מחוספס

עמיד
עד 50 גיליונות, או 10 מעטפות
הצד להדפסה פונה מעלה כאשר הקצה העליון בחלק האחורי של המגש או הקצה עם הבול בחלק האחורי של המגש

1 הקיבולת עשויה להשתנות בהתאם למשקל חומר ההדפסה ולעוביו, וכן בהתאם לתנאים הסביבתיים.

2 ההתקן תומך בעד 220 ג’/מ”ר (59 ליברות) של נייר צילום מאט ומבריק.

HP Color Laserjet CP2020 סוגי נייר וקיבולת מגש נתמכים