שימוש בקיצורי דרך להדפסה

שימוש בקיצורי דרך להדפסה


לביצוע המשימות הבאות, פתח את מנהל המדפסת ולחץ על הכרטיסייה קיצורי דרך להדפסה.

HP Color Laserjet CP2020 note שימוש בקיצורי דרך להדפסה הערה:

במנהלי מדפסות קודמים של HP, מאפיין זה נקרא הגדרות מהירות.

כיצד ניתן לבצע?
פעולות שיש לבצע
שימוש בקיצור דרך להדפסה
בחר באחד מקיצורי הדרך ולחץ על אישור כדי להדפיס את העבודה בהתאם להגדרות שנקבעו מראש.
יצירת קיצור דרך מותאם אישית להדפסה
א) בחר בקיצור דרך קיים כבסיס. ב) בחר באפשרויות ההדפסה עבור קיצור הדרך החדש. לחץ על שמירה בשם, הקלד שם עבור קיצור הדרך ולחץ על אישור.

HP Color Laserjet CP2020 שימוש בקיצורי דרך להדפסה