הגדרת אפשרויות הגימור של המסמך

הגדרת אפשרויות הגימור של המסמך


לביצוע המשימות הבאות, פתח את מנהל המדפסת ולחץ על הכרטיסייה גימור.

כיצד ניתן לבצע?
פעולות שיש לבצע
הדפסה משני צדי הדף (דופלקס)
לחץ על הדפסה דו-צדדית. אם בכוונתך לכרוך את המסמך לאורך הקצה העליון, לחץ על הפוך דפים למעלה.
הדפסת חוברת
א) לחץ על הדפסה דו-צדדית. ב) ברשימה הנפתחת פריסת חוברת, לחץ על כריכה בצד שמאל או על כריכה בצד ימין. האפשרות עמודים לגיליון הופכת אוטומטית ל-2 עמודים לגיליון.
הדפסת עמודים מרובים לגיליון
א) בחר במספר העמודים לגיליון מתוך הרשימה הנפתחת עמודים לגיליון. ב) בחר באפשרויות המתאימות עבור הדפס גבולות עמוד, סדר עמודים וכן כיוון הדפסה.
בחר בכיוון ההדפסה של העמוד
א) באזור כיוון הדפסה, לחץ על לאורך או לרוחב. ב) כדי להדפיס את תמונת הדף כשהיא הפוכה, לחץ על סובב ב-180 מעלות.

HP Color Laserjet CP2020 הגדרת אפשרויות הגימור של המסמך