ביטול עבודת ההדפסה הנוכחית מלוח הבקרה של המוצר

ביטול עבודת ההדפסה הנוכחית מלוח הבקרה של המוצר


לחץ על לחצן בטל עבודה (X) בלוח הבקרה.

HP Color Laserjet CP2020 note ביטול עבודת ההדפסה הנוכחית מלוח הבקרה של המוצר הערה:

אם תהליך ההדפסה נמצא בשלב מתקדם מדי, ייתכן שלא תהיה לך האפשרות לבטל אותו.

HP Color Laserjet CP2020 ביטול עבודת ההדפסה הנוכחית מלוח הבקרה של המוצר