מבט מלפנים ומהצד

מבט מלפנים ומהצד


HP Color Laserjet CP2020 owl wa front מבט מלפנים ומהצד

1
סל פלט (מכיל ‏125 גיליונות נייר רגיל)
2
מאריך לפלט בגודל Legal
3
דלת קדמית (מספקת גישה למחסניות ההדפסה)
4
מגש 1 (מגש רב-תכליתי)
5
מגש 2 (מכיל עד 250 גיליונות של נייר רגיל ומספק גישה לחסימות)
6
מגש 3 אופציונלי (מכיל 250 גיליונות נייר רגיל)
7
מתג הפעלה
8
לוח הבקרה
9
דלת DIMM (להוספת זיכרון)

HP Color Laserjet CP2020 מבט מלפנים ומהצד