שימוש בתפריטים

שימוש בתפריטים


1.
לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לפתוח את התפריטים.
2.
לחץ על הלחצן חץ שמאלה (HP Color Laserjet CP2020 arrow left שימוש בתפריטים) או חץ ימינה (HP Color Laserjet CP2020 arrow right שימוש בתפריטים) כדי לנווט בין הרשימות.
3.
לחץ על OK כדי לבחור באפשרות המתאימה. התו כוכבית (*) מופיע לצד האפשרות הפעילה.
4.
לחץ על לחצן חץ לאחור (HP Color Laserjet CP2020 arrow back שימוש בתפריטים) כדי לגלול לאחור בתפריטי משנה.
5.
לחץ על X כדי לצאת מהתפריט מבלי לשמור את השינויים.

הסעיפים שלהלן מתארים את האפשרויות עבור כל אחד מהתפריטים העיקריים:


Reports (דוחות) תפריט

הגדרות מערכתהתפריט (הגדרת מערכת)

התפריט Network Config. (תצורת רשת)

Service (שירות)התפריט (שירות)

HP Color Laserjet CP2020 שימוש בתפריטים