עזרה

עזרה


הכרטיסייה Help (עזרה) כוללת קישורים לדפים העיקריים שלהלן:


Troubleshooting (פתרון בעיות). הצג נושאי עזרה לפתרון בעיות, הדפס דפי פתרון בעיות בהדפסה, נקה את המוצר ופתח את Microsoft Office Basic Colors. לקבלת פרטים נוספים על Microsoft Office Basic Colors, ראה התאמת צבעים.

Paper and Print Media (נייר וחומרי הדפסה). הדפס מידע על האופן שבו תוכל לקבל תוצאות אופטימליות מהמוצר באמצעות סוגים שונים של נייר וחומרי הדפסה.

כלים להדפסה בצבע‏. פתח את Microsoft Office Basic Colors או את לוח הצבעים המלא עם ערכי RGB המשויכים. לקבלת פרטים נוספים על Microsoft Office Basic Colors, ראה התאמת צבעים. השתמש ב-HP Basic Color Match כדי לכוונן את צבעי הספוט בפלט המודפס שלך.

הדגמות מונפשות‏. הצג הנפשות שמדגימות כיצד לבצע משימות נפוצות בהתקן שברשותך, כגון כיצד לקבל את איכות ההדפסה המיטבית, כיצד להסיר חסימות נייר וכיצד להחליף מחסנית הדפסה.

User Guide (מדריך למשתמש). הצגת פרטים על השימוש במוצר, האחריות, המפרטים והתמיכה. המדריך למשתמש זמין גם בתבנית HTML וגם בתבנית PDF.

HP Color Laserjet CP2020 עזרה