הגדרת התראות בדואר אלקטרוני

הגדרת התראות בדואר אלקטרוני


השתמש באפשרות זו כדי להגדיר עד שתי כתובות דואר אלקטרוני שיקבלו התראות כאשר אירועים מסוימים מתרחשים. ניתן להגדיר אירועים נפרדים עבור כל אחת מכתובות הדוא”ל. השתמש בפרטים עבור שרת הדואר האלקטרוני שישלח את הודעות ההתראה בדואר אלקטרוני עבור המוצר.

HP Color Laserjet CP2020 note הגדרת התראות בדואר אלקטרוני הערה:

באפשרותך להגדיר שליחת התרעות דוא”ל רק משרת שאינו מחייב אימות משתמשים. אם השרת שברשותך מחייב כניסה עם שם משתמש וסיסמה, אין באפשרותך להפעיל התרעות דוא”ל.

HP Color Laserjet CP2020 note הגדרת התראות בדואר אלקטרוני הערה:

יש ללחוץ על Apply (החל) כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

HP Color Laserjet CP2020 הגדרת התראות בדואר אלקטרוני