הגדרת סיסמה

הגדרת סיסמה


השתמש ב-HP ToolboxFX או בשרת האינטרנט המשובץ כדי להגדיר סיסמת מערכת.

1.
בשרת האינטרנט המשובץ, לחץ על הכרטיסייה הגדרות‏.

ב-HP ToolboxFX , לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן‏.

HP Color Laserjet CP2020 note הגדרת סיסמה הערה:

אם כבר הוגדרה סיסמה, תתבקש להזין אותה. הקלד את הסיסמה, ולאחר מכן לחץ על החל.

2.
לחץ על סיסמה.
3.
בתיבה סיסמה, הקלד את הסיסמה שברצונך להגדיר, ולאחר מכן בתיבה אשר סיסמה, הקלד שוב את אותה הסיסמה כדי לאשר את בחירתך.
4.
לחץ על החל כדי לשמור את הסיסמה.

HP Color Laserjet CP2020 הגדרת סיסמה