הגדרות רשת

הגדרות רשת


מנהל הרשת יכול להשתמש בכרטיסייה זו כדי לשלוט בהגדרות הקשורות לרשת עבור המוצר כאשר הוא מחובר לרשת מבוססת-IP.

HP Color Laserjet CP2020 הגדרות רשת