שמירה/שחזור של ההגדרות

שמירה/שחזור של ההגדרות


שמור את ההגדרות הנוכחיות של המוצר בקובץ במחשב שברשותך. קובץ זה משמש לטעינת הגדרות זהות במוצר נוסף או לשחזור הגדרות אלה במוצר זה במועד מאוחר יותר.

HP Color Laserjet CP2020 שמירה/שחזור של ההגדרות