מדיניות HP לגבי מחסניות הדפסה שאינן מתוצרת HP

מדיניות HP לגבי מחסניות הדפסה שאינן מתוצרת HP


חברת Hewlett-Packard אינה יכולה להמליץ על שימוש במחסניות הדפסה שאינן מתוצרת HP, בין אם הן חדשות ובין אם הן מחודשות.

HP Color Laserjet CP2020 note מדיניות HP לגבי מחסניות הדפסה שאינן מתוצרת HP הערה:

האחריות והסכמי השירות של HP אינם מכסים נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש במחסניות הדפסה שאינן מתוצרת HP.

כדי להתקין מחסנית הדפסה חדשה מתוצרת HP, ראה החלפת מחסניות הדפסה. כדי למחזר את המחסנית המשומשת, פעל על פי ההוראות המופיעות על המחסנית החדשה.

HP Color Laserjet CP2020 מדיניות HP לגבי מחסניות הדפסה שאינן מתוצרת HP