בדיקת ההתקנה של כרטיסי DIMM

בדיקת ההתקנה של כרטיסי DIMM


הפעל את המוצר. ודא שהמוצר נמצא במצב במצב מוכן בתום רצף האתחול. אם מופיעה הודעת שגיאה, בצע את הפעולות הבאות:

1.
הדפס דף תצורה. ראה דפי מידע.
2.
עיין בסעיף Installed Personalities and Options (סוגי אישיות ואפשרויות מותקנים) בדף התצורה והשווה בינו לבין דף התצורה שהודפס לפני התקנת כרטיס ה-DIMM.
3.
ייתכן שכרטיס ה-DIMM לא הותקן כהלכה. חזור על הליך ההתקנה.

או

ייתכן שכרטיס ה-‏DIMM פגום. נסה כרטיס DIMM חדש.

HP Color Laserjet CP2020 בדיקת ההתקנה של כרטיסי DIMM