Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset

Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset


Ohjauspaneelin ilmoitukset osoittavat laitteen nykyisen tilan tai tilanteen, joka saattaa edellyttää toimia.

Tilahälytykset näkyvät tietokoneen näytössä (ja ohjauspaneelissa) tiettyjen ongelmatilanteiden yhteydessä. Jos tilahälytys on käytettävissä, seuraavan taulukon Tilahälytys-sarakkeessa on HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset.

Ohjauspaneelin ilmoitukset tulevat näyttöön väliaikaisesti ja saattavat vaatia vahvistamisen. Jatka tulostamista painamalla OK-painiketta tai peruuta työ painamalla X-painiketta. Tiettyjen ilmoitusten kohdalla tulostusta ei välttämättä voi jatkaa loppuun, tai tulostuslaatu saattaa heiketä. Jos ilmoitus liittyy tulostukseen ja automaattisen toiminnan jatkaminen on asetettu käyttöön, laite yrittää jatkaa tulostustyötä 10 sekunnin kuluttua ilmoituksen tulosta näkyviin, ellei käyttäjä ole kuitannut ilmoitusta.

Joidenkin ilmoitusten yhteydessä laitteen uudelleenkäynnistys saattaa ratkaista ongelman. Jos kriittinen virhe ei poistu, laite saattaa vaatia huoltoa.

Tilahälytys
Ohjauspaneelin ilmoitus
Kuvaus
Suositeltava toimenpide
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
<Väri> väärässä paikassa
Tulostuskasetti on asennettu väärään paikkaan.
Varmista, että kasetit on asennettu oikeisiin paikkoihin. Tulostuskasetit asennetaan seuraavassa järjestyksessä, edestä taakse: musta, syaani, magenta, keltainen.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
10.00.XX Tarvikevirhe
Jonkin tulostuskasetin tarvikkeen muistia ei voi lukea tai muisti puuttuu.

10.0000 = mustan tarvikkeen muistivirhe

10.0001 = syaanin tarvikkeen muistivirhe

10.0002 = magentan tarvikkeen muistivirhe

10.0003 = keltaisen tarvikkeen muistivirhe
Asenna tulostuskasetti uudelleen.
Katkaise laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.
Jos ongelma ei poistu, vaihda kasetti.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
10.10.XX Tarvikevirhe

10.1000 = mustan tarvikkeen muisti puuttuu

10.1001 = syaanin tarvikkeen muisti puuttuu

10.1002 = magentan tarvikkeen muisti puuttuu

10.1003 = keltaisen tarvikkeen muisti puuttuu
Tarkista e-label. Jos se on murtunut tai viallinen, vaihda kasetti.
Varmista, että kasetti on asennettu oikeaan paikkaan.
Poista kasetti ja asenna se uudelleen sekä katkaise ja kytke laitteen virta.
Jos virhe on värikasetissa, kokeile vaihtamalla sen paikkaa toisen lokerossa olevan kasetin kanssa. Jos sama sanoma tulee taas näkyviin, kyseessä on koneisto-ongelma. Jos näyttöön tulee erilainen 10.10.XX-sanoma, vaihda kasetti.
49 Virhe
Katkaise ja kytke virta
Laitteessa on sisäinen virhe.
Katkaise laitteesta virta, odota vähintään 30 sekuntia, käynnistä laite ja odota, kunnes se alustuu.
Jos käytössä on ylijännitesuoja, poista se. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan suoraan. Kytke virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
50.X Kiinnittimen virhe
Katkaise ja kytke virta
Laitteessa on kiinnittimen virhe.
Katkaise laitteesta virta, odota vähintään 30 sekuntia, käynnistä laite ja odota, kunnes se alustuu.
Katkaise laitteesta virta, odota ainakin 25 minuuttia ja kytke virta uudelleen.
Jos käytössä on ylijännitesuoja, poista se. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan suoraan. Kytke virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
51.XX Virhe
Katkaise ja kytke virta
Laitteessa on sisäinen laitevirhe.
Katkaise laitteesta virta, odota vähintään 30 sekuntia, käynnistä laite ja odota, kunnes se alustuu.
Jos käytössä on ylijännitesuoja, poista se. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan suoraan. Kytke laitteeseen virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
54.XX Virhe
Katkaise ja kytke virta
Yhdessä laitteen sisäisessä tunnistimessa on virhe.

54.15 = keltainen

54.16 = magenta

54.17 = syaani

54.18 = musta
1.
Avaa kasettilokeron luukku ja vedä kasettilokero ulos.
2.
Tarkista asianomaisen kasetin valkoinen mekanismi. Se sijaitsee kasetin oikealla puolella.
3.
Työnnä mekanismi hitaasti sisään ja ulos. Musta lippu nousee ylös, kun painat sitä. Sen pitäisi liikkua kevyesti. Jos se ei liiku, yritä poistaa mahdollinen este painamalla toistuvasti.
4.
Työnnä kasettilokero sisään ja sulje luukku.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
55.X Virhe
Katkaise ja kytke virta
Laitteessa on sisäinen virhe.
Katkaise laitteesta virta, odota vähintään 30 sekuntia, käynnistä laite ja odota, kunnes se alustuu.
Jos käytössä on ylijännitesuoja, poista se. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan suoraan. Kytke virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
57.X Tuuletinvirhe
Katkaise ja kytke virta
Laitteen sisäisessä tuulettimessa on virhe.
Katkaise laitteesta virta, odota vähintään 30 sekuntia, käynnistä laite ja odota, kunnes se alustuu.
Jos käytössä on ylijännitesuoja, poista se. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan suoraan. Kytke virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
59.X Virhe
Katkaise ja kytke virta
Yhdessä laitteen moottorissa on virhe.
Katkaise laitteesta virta, odota vähintään 30 sekuntia, käynnistä laite ja odota, kunnes se alustuu.
Jos käytössä on ylijännitesuoja, poista se. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan suoraan. Kytke virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
79 Huoltovirhe
Katkaise ja kytke virta
Väärä DIMM-muistimoduuli asennettu.
1.
Katkaise laitteesta virta.
2.
Asenna laitteen tukema DIMM-muistimoduuli. Tuettujen DIMM-muistimoduulien luettelo on kohdassa Palvelu ja tuki. DIMM-muistimoduulin asennusohjeet ovat kohdassa Muisti- ja fonttimoduulien asentaminen.
3.
Kytke laitteeseen virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
79 Virhe
Katkaise ja kytke virta
Laitteessa on sisäinen laiteohjelmistovirhe.
Katkaise laitteesta virta, odota vähintään 30 sekuntia, käynnistä laite ja odota, kunnes se alustuu.
Jos käytössä on ylijännitesuoja, poista se. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan suoraan. Kytke virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
Aito HP:n tarvike asennettu
Laitteeseen on asennettu aito HP:n tarvike. Ilmoitus näkyy lyhyesti, kun tarvike on asennettu. Sen jälkeen sen tilalla näkyy Valmis-ilmoitus.
Mitään toimia ei tarvita.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Asenna <väri> kasetti
Kasettia ei ole asennettu laitteeseen lainkaan tai se on asennettu väärin.
Asenna tulostuskasetti. Lisätietoja on kohdassa Tulostuskasettien vaihtaminen.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Etuluukku auki
Etuluukku on auki.
Sulje luukku.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Käsinsyöttö <TYYPPI> <KOKO>
Valitse mater. Paina [OK]
Laite on käsinsyöttötilassa.
Poista ilmoitus painamalla OK-painiketta tai lisää oikeaa materiaalia lokeroon 1.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Käytetty <väri> kasetti käytössä
Laite havaitsi ja hyväksyi käytetyn kasetin.
Mitään toimia ei tarvita.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Käytetty tarvike asennettu
Hyväksy: Paina [OK]
Laitteeseen on asennettu käytetty tulostuskasetti.
Jatka painamalla OK-painiketta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Käytetyt tarvikkeet käytössä
Laitteeseen on asennettu käytettyjä tulostuskasetteja.
Mitään toimia ei tarvita.
Laitevirhe
Paina [OK]
Sisäinen virhe.
Jatka tulostusta painamalla OK-painiketta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Lisää lokeroon # <TYYPPI> <KOKO>
Lokero on määritetty tulostustyön vaatimalle materiaalityypille ja -koolle, mutta lokero on tyhjä.
Lisää oikeaa materiaalia lokeroon tai käytä toisessa lokerossa olevaa materiaalia painamalla OK-painiketta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Lisää lokeroon 1 <TYYPPI> <KOKO>
Tulostustyön vaatimalle materiaalityypille ja -koolle ei ole määritetty lokeroja.
Lisää oikeaa materiaalia lokeroon 1 tai käytä toisessa lokerossa olevaa materiaalia painamalla OK-painiketta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Lisää lokeroon 1 tavallinen <KOKO>
Puhdistustila käynnistä painamalla [OK]
Laite on valmis puhdistukseen.
Lisää lokeroon 1 ilmoituksen mukaista tavallista paperia ja paina OK-painiketta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Lisää paperia
Kaikki lokerot ovat tyhjiä.
Lisää tulostusmateriaalia.
Manuaalinen kaksipuolinen tulostus
Lisää lokeroon # Paina [OK]
Manuaalisen kaksipuolisen työn ensimmäinen puoli on tulostunut, ja arkki on asetettava laitteeseen uudelleen toisen puolen käsittelemistä varten.
Aseta arkki ilmoituksen mukaiseen lokeroon tulostuspuoli ylöspäin, sivun yläreuna poispäin itsestäsi, ja paina OK-painiketta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Muisti vähissä
Paina [OK]
Yritä myöhemmin uudelleen tai katkaise ja kytke virta
Laitteen muisti on lähes täynnä.
Suorita työ loppuun painamalla OK-painiketta tai peruuta työ painamalla X-painiketta.
Jaa työ pienempiin osiin, jotka sisältävät vähemmän sivuja.
Lisätietoja laitteen muistin lisäämisestä on kohdassa Muisti- ja fonttimoduulien asentaminen.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Muu kuin HP:n tarvike asennettu
Laitteeseen on asennettu muun kuin HP:n tarvike.
Tämä sanoma on tilapäinen ja poistuu näkyvistä muutaman sekunnin kuluttua.
Jos olet sitä mieltä, että olet ostanut HP:n tarvikkeen, siirry sivustoon http://www.hp.com/go/anticounterfeit.
HP:n takuu ei kata sellaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä, jotka aiheutuvat muiden kuin HP:n valmistamien tarvikkeiden käyttämisestä.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Odottamaton koko lokerossa #
Lisää [koko] Paina [OK]
Laite on havainnut lokerossa tulostusmateriaalia, joka ei vastaa lokeron asetuksia.
Lisää lokeroon oikeaa materiaalia tai määritä lokeron asetukset materiaalikokoa vastaaviksi. Lisätietoja on kohdassa Paperin ja tulostusmateriaalin lisääminen.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Poista kuljetussuojat <väri> kasetista
Tulostuskasetissa on kuljetussuoja.
Varmista, että tulostuskasetin kuljetussuoja on poistettu.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Poista kuljetussuojat kaikista kaseteista
Vähintään yhdessä tulostuskasetissa on kuljetussuoja.
Varmista, että kaikki kuljetussuojat on poistettu.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Poista pakkausmateriaali takaluukusta
Takakelan kahta kuljetussuojaa ei ole poistettu.
Avaa takaluukku ja poista kuljetussuojat.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Takaluukku auki
Takaluukku on auki.
Sulje luukku.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Tilaa <väri> tulostuskasetti
Ilmoituksessa mainitun tulostuskasetin käyttöaika alkaa olla lopussa.
Tilaa kyseinen tulostuskasetti. Tulostus jatkuu, kunnes näyttöön tulee Vaihda <väri> tulostuskasetti.
Katso lisätietoja kohdasta Tarvikkeet ja lisävarusteet.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Tilaa tarvikkeita
Vähintään yksi tarvike on loppumassa.
Selvitä, minkä kasettien muste on loppumassa, tarkistamalla ohjauspaneelin tulostuskasettien tilailmaisimet tai tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. Lisätietoja on kohdassa Tietosivut.
Tilaa kyseiset tulostuskasetit. Tulostus jatkuu, kunnes näyttöön tulee Vaihda <väri> tulostuskasetti.
Katso lisätietoja kohdasta Tarvikkeet ja lisävarusteet.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Tukos <kohteessa>
Laite on havainnut tukoksen.
Poista tukos ilmoituksen mukaisesta kohdasta. Tulostustyön pitäisi jatkua. Jos niin ei tapahdu, yritä tulostaa työ uudelleen.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Tukos lokerossa <X>
Poista tukos ja Paina [OK]
Laite on havainnut tukoksen.
Poista tukos ilmoituksen mukaisesta paikasta ja paina OK-painiketta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Tulostusvirhe
Paina [OK]
Tulostusmateriaali kulkee laitteessa tavallista hitaammin.
Poista viesti painamalla OK-painiketta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Tulostusvirhe
Paina [OK] Jos virhe toistuu, käynnistä laite uudelleen
Laite ei pysty käsittelemään sivua.
Voit jatkaa työn tulostamista painamalla OK-painiketta, mutta tulosteen laatu saattaa olla normaalia heikompi.
Jos ongelma jatkuu, katkaise laitteesta virta ja kytke se uudelleen. Lähetä tulostustyö uudelleen.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Vaihda <väri> tulostuskasetti
Tulostuskasetin käyttöikä on lopussa.
Vaihda tulostuskasetti. Lisätietoja on kohdassa Tulostuskasettien vaihtaminen.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Vaihda tarvike
Ohitus käytössä
Tulostuslaatu-valikon Tarvikkeiden vaihtaminen -asetus on Ohita, kun lopussa.
Tulostusta voidaan jatkaa, kunnes tulostuslaatu heikkenee huomattavasti.
Lisätietoja on kohdassa Järjestelmän asetukset -valikko.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Väärä ohjain
Paina [OK]
Käytössä on väärä tulostinohjain.
Valitse oikea tulostinohjain.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset
Väärät tarvikkeet
Useampi kuin yksi tulostuskasetti on asennettu väärään paikkaan.
Varmista, että kasetit on asennettu oikeisiin paikkoihin. Tulostuskasetit asennetaan seuraavassa järjestyksessä, edestä taakse: musta, syaani, magenta, keltainen.
HP Color Laserjet CP2020 Ohjauspaneelin ilmoitukset ja tilahälytykset