Laitteen kalibroiminen

Laitteen kalibroiminen


Jos tulostuslaatuongelmia esiintyy, kalibroi laite.

Laitteen kalibroiminen HP ToolboxFX -ohjelmaa käyttämällä
1.
Avaa HP ToolboxFX. Lisätietoja on kohdassa HP ToolboxFX -ohjelman avaaminen.
2.
Valitse Laiteasetukset-kansio ja Tulostuslaatu-sivu.
3.
Valitse Värien kalibrointi -alueella Kalibroi-valintaruutu.
4.
Kalibroi laite heti valitsemalla Käytä.
Laitteen kalibroiminen ohjauspaneelia käyttämällä
1.
Valitse ohjauspaneelin valikosta OK.
2.
Paina vasenta nuolta (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Laitteen kalibroiminen) tai oikeaa nuolta (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Laitteen kalibroiminen) ja valitse Järjestelmän asetukset sekä paina sitten OK.
3.
Paina vasenta nuolta (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Laitteen kalibroiminen) tai oikeaa nuolta (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Laitteen kalibroiminen) ja valitse Tulostuslaatu sekä paina sitten OK.
4.
Paina vasenta nuolta (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Laitteen kalibroiminen) tai oikeaa nuolta (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Laitteen kalibroiminen) ja valitse Kalibroi väri sekä paina sitten OK.
5.
Paina vasenta nuolta (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Laitteen kalibroiminen) tai oikeaa nuolta (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Laitteen kalibroiminen) ja valitse Kalibroi sekä kalibroi sitten laite painamalla OK.
HP Color Laserjet CP2020 Laitteen kalibroiminen