Huolto-valikko

Huolto-valikko


Valikon avulla voi palauttaa oletusasetukset, puhdistaa laitteen ja ottaa käyttöön tulostusjälkeen vaikuttavia erityistiloja.


Valikon kohta
Alivalikon kohta
Kuvaus
Puhdistustila
 
Valitsemalla tämän voit puhdistaa laitteen, jos tulosteessa on väriainetäpliä tai muita ylimääräisiä merkkejä. Puhdistus poistaa pölyn ja väriainejäämät paperiradalta.
Jos valitset tämän, laite kehottaa lisäämään tavallista paperia lokeroon 1 ja käynnistämään puhdistuksen painamalla OK-painiketta. Odota, kunnes puhdistus on päättynyt. Hävitä tulostettu sivu.
Virransäästö
 
Määrittää, miten kauan laitteen on oltava vapaana, ennen kuin se siirtyy virransäästötilaan. Laite poistuu automaattisesti virransäästötilasta, kun lähetät tulostustyön tai painat ohjauspaneelin painiketta.
Oletusasetus on 15 minuuttia.
USB-nopeus
Suuri nopeus
Täysi
Määrittää USB-nopeuden arvoksi Suuri nopeus tai Täysi. Jotta laite toimii nopeasti, suuri nopeus on otettava käyttöön ja laite liitettävä EHCI-isäntäohjaimeen, joka toimii myös suurella nopeudella. Tämä valikkokohta ei kuvasta laitteen nykyistä toimintanopeutta.
Oletusasetus on Suuri nopeus.
Vähemmän paperin käpristymistä
Ei käytössä
Käytössä
Jos tulostetut sivut käpristyvät aina, aseta laite käpristymistä vähentävään tilaan valitsemalla tämä asetus.
Oletusasetus on Ei käytössä.
Arkistotuloste
Ei käytössä
Käytössä
Jos tulostat sivuja, jotka on tarkoitus säilyttää pitkään, aseta laite väriaineen tahraamista ja pölyämistä vähentävään tilaan valitsemalla tämä asetus.
Oletusasetus on Ei käytössä.
Palauta oletukset
Kyllä
Ei
Palauttaa kaikki muokatut asetukset tehdasasetuksiksi.
HP Color Laserjet CP2020 Huolto-valikko