Yhdysvallat ja Puerto Rico

Yhdysvallat ja Puerto Rico


Uuden HP LaserJet -tulostuskasetin pakkauslaatikon sisältämää tarraa käytetään yhden tai usean tyhjän HP LaserJet -tulostuskasetin palautukseen kierrätystä varten. Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Tämä osa sisältää tiedot seuraavista aiheista:

HP Color Laserjet CP2020 Yhdysvallat ja Puerto Rico