Tulostuskasetin rajoitettu takuu

Tulostuskasetin rajoitettu takuu


Tämän HP-tuotteen taataan olevan virheetön materiaalin ja valmistuksen osalta.

Tämä takuu ei kata sellaisia tuotteita, jotka on (a) täytetty uudelleen, kunnostettu, valmistettu uudelleen tai joita on käsitelty jotenkin väärin eikä sellaisia tuotteita, joiden (b) ongelmat aiheutuvat väärinkäytöstä, väärästä säilytystavasta tai tulostimen käytöstä julkaistujen ympäristövaatimusten vastaisesti eikä (c) tuotteiden normaalia kulumista.

Jos haluat takuupalvelua, palauta tuote (ja ongelman kirjallinen kuvaus ja tulostenäytteet) tuotteen ostopaikkaan tai ota yhteyttä HP:n asiakastukeen. Valintansa mukaan HP joko korvaa viallisiksi osoittautuneet tuotteet tai palauttaa niiden ostohinnan.

YLLÄ MAINITTU TAKUU ON TUOTTEEN AINOA TAKUU. HP EI MYÖNNÄ TUOTTEELLE MUUTA KIRJALLISTA TAI SUULLISTA TAKUUTA. HP KIELTÄÄ ERIKSEEN TUOTTEEN KAUPATTAVUUTTA, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA JA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT, VÄLILLISET TAKUUT MUKAAN LUKIEN, ELLEI PAIKALLISESTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU.

HP TAI SEN TAVARANTOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA TIETOJEN MENETYS) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN, ELLEI PAIKALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ MUUTA EDELLYTÄ.

TÄMÄN TAKUUN EHDOT EIVÄT, PAITSI LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA VAAN AINOASTAAN TÄYDENTÄVÄT TÄMÄN TUOTTEEN MYYNNISTÄ KULUTTAJALE AIHEUTUVIA LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA.

HP Color Laserjet CP2020 Tulostuskasetin rajoitettu takuu