Konfiguratsioonileht

Konfiguratsioonileht


Konfiguratsioonilehel on loetletud kehtivad seadistused ja toote atribuudid. Konfiguratsioonilehe printimiseks tootest järgige järgmisi juhiseid.

1.
Vajutage juhtpaneelil OK.
2.
Valige noolenuppudega Aruanded, seejärel vajutage OK.
3.
Valige noolenuppudega Config report (Konfig. aruanne), seejärel vajutage OK.
HP Color Laserjet CP2020 Konfiguratsioonileht