Taastage vaikeseaded (võrguseaded)

Taastage vaikeseaded (võrguseaded)


1.
Vajutage juhtpaneeli menüül OK.
2.
Liikuge vasaknoole (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Taastage vaikeseaded (võrguseaded)) või paremnoolega (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Taastage vaikeseaded (võrguseaded)) valikule Võrgukonfiguratsiooni, seejärel vajutage OK.
3.
Liikuge vasaknoole (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Taastage vaikeseaded (võrguseaded)) või paremnoolega (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Taastage vaikeseaded (võrguseaded)) valikule Taastage vaikeseaded, seejärel vajutage OK.
4.
Vajutage OK, et taastada tootjapoolsed võrgu vaikeseaded. Vajutage X, et väljuda menüüst tootjapoolseid vaikeseadeid taastamata.
HP Color Laserjet CP2020 Taastage vaikeseaded (võrguseaded)