Näidake või peitke IP-aadress juhtpaneelil

Näidake või peitke IP-aadress juhtpaneelil


HP Color Laserjet CP2020 note Näidake või peitke IP aadress juhtpaneelil MÄRKUS.

Kui Show IP address (näita IP-aadressi) on Sees, ilmub IP-aadress vaheldumisi juhtpaneeli kuval koos tindikasseti oleku mõõdikuga.

1.
Vajutage juhtpaneeli menüül OK.
2.
Liikuge vasaknoole (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Näidake või peitke IP aadress juhtpaneelil) või paremnoolega (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Näidake või peitke IP aadress juhtpaneelil) valikule Võrgukonfiguratsiooni, seejärel vajutage OK.
3.
Kasutage vasaknoolt (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Näidake või peitke IP aadress juhtpaneelil) või paremnoolt (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Näidake või peitke IP aadress juhtpaneelil), et valida Show IP address (Näita IP-aadressi), seejärel vajutage OK.
4.
Kasutage vasaknoolt (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Näidake või peitke IP aadress juhtpaneelil) või paremnoolt (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Näidake või peitke IP aadress juhtpaneelil), et valida Yes (Jah) või No (Ei), seejärel vajutage OK.
HP Color Laserjet CP2020 Näidake või peitke IP-aadress juhtpaneelil