Muutke Macintoshi printeri draiveri sätteid

Muutke Macintoshi printeri draiveri sätteidKõikide printimistööde seadete muutmine enne tarkvaraprogrammi sulgemist
Kõigi prinditööde vaikeseadete muutmine
Toote konfiguratsiooniseadete muutmine
1.
File (faili) menüüs klõpsake Print (prindi).
2.
Seadete muutmine, mida soovite mitmetes menüüdes.
1.
File (faili) menüüs klõpsake Print (prindi).
2.
Seadete muutmine, mida soovite mitmetes menüüdes.
3.
Avage menüü Presets (Algseaded), klõpsake Save as (Salvesta nimega) ja tippige algseade jaoks nimi.
Antud seaded on salvestatud Presets (eelseadistuste) menüüs. Uute seadete kasutamiseks tuleb iga kord programmi avamisel ja printimisel salvestatud eelseadistussuvand valida.
Mac OS X V10.2.8
1.
Finder (leidja) sees liikuge Go (mine) menüüse, klõpsake Applications (rakendused) peale.
2.
Avage Utilities (Utiliidid) ja seejärel avage Print Center (Prindikeskus).
3.
Klõpsake prindijärjekorrale.
4.
Menüüs Printers (Printerid) klõpsake Configure (Konfigureeri).
5.
Klõpsake Installable Options (installitavad suvandid) menüüd.
HP Color Laserjet CP2020 note Muutke Macintoshi printeri draiveri sätteid MÄRKUS.

Konfiguratsiooniseaded ei pruugi klassikalises režiimis saadaval olla.

Mac OS X V10.3 või Mac OS X V10.4
1.
Klõpsake Apple’i menüüs System Preferences (Süsteemieelistused) ja seejärel Print & Fax (Prindi ja faksi).
2.
Klõpsake Printer Setup (Printeri seadistus).
3.
Klõpsake menüüd Installable Options (Installitavad suvandid).
Mac OS X V10.5
1.
Klõpsake Apple’i menüüs System Preferences (Süsteemieelistused) ja seejärel Print & Fax (Prindi ja faksi).
2.
Klõpsake Options & Supplies (Suvandid ja tarvikud).
3.
Klõpsake Driver (Draiver) menüüd.
4.
Valige loendist draiver ja konfigureerige installitud suvandid.
HP Color Laserjet CP2020 Muutke Macintoshi printeri draiveri sätteid