Printige Macintoshis ühele paberilehele mitu lehekülge

Printige Macintoshis ühele paberilehele mitu lehekülge


Ühele paberilehele võib printida enam kui ühe lehekülje. Selle omaduse tõttu on võimalik säästlikult mustandi lehekülgi printida.

HP Color Laserjet CP2020 1 2 4up Printige Macintoshis ühele paberilehele mitu lehekülge

1.
File (faili) menüüs klõpsake Print (prindi) peale.
2.
Valige draiver.
3.
Avage menüü Layout (Paigutus).
4.
Pages per Sheet (lehekülge lehe kohta) kõrvalt valige igale lehele printida soovitud lehekülgede arv (1, 2, 4, 6, 9 või 16).
5.
Layout Direction (paigutuse suuna) kõrvalt valige lehele prinditavate lehekülgede järjekord ja asetus.
6.
Borders (äärte) kõrvalt valige sellist tüüpi äär, mis prinditakse iga lehekülje ümber.
HP Color Laserjet CP2020 Printige Macintoshis ühele paberilehele mitu lehekülge