Printige lehekülje mõlemale küljele (kahepoolne printimine)

Printige lehekülje mõlemale küljele (kahepoolne printimine)


HP Color Laserjet CP2020 caution Printige lehekülje mõlemale küljele (kahepoolne printimine) HOIATUS.

Paberiummistuse vältimiseks ärge pange paberit, mis on raskem kui 105 g/m2.

Kasutage automaatset dupleksprintimist
1.
Pange ühte salve printimistöö jaoks piisaval hulgal paberit. Kui sisestate eripaberit nagu kirjapäis, tehke seda ühel järgneval viisil:

Salve 1 pange kirjapäise paber “näoga ülespoole”, nii et alumine serv läheb printerisse kõigepealt.

Kõigisse teistesse salvedesse sisestage kirjapäise paber “näoga allapoole”, nii et ülaserv jääb salve tagaossa.
2.
File (faili) menüüs klõpsake Print (prindi) peale.
3.
Avage menüü Layout (Paigutus).
4.
Two-Sided (kahepoolne) kõrval valige kas Long-Edge Binding (pikast servast köitmine) või Short-Edge Binding (lühikesest servast köitmine).
5.
Klõpsake Print (prindi).
Prindi mõlemad pooled käsitsi
1.
Pange ühte salve printimistöö jaoks piisaval hulgal paberit. Kui sisestate eripaberit nagu kirjapäis, tehke seda ühel järgneval viisil:

Salve 1 pange kirjapäise paber “näoga ülespoole”, nii et alumine serv läheb printerisse kõigepealt.

Kõigisse teistesse salvedesse sisestage kirjapäise paber “näoga allapoole”, nii et ülaserv jääb salve tagaossa.
2.
File (faili) menüüs klõpsake Print (prindi) peale.
3.
Menüüs Finishing (Lõpetamine) valige Manually Print on 2nd Side (Käsitsi printimine 2. leheküljele).
4.
Klõpsake Print (prindi). Järgige juhiseid kontekstimenüüs, mis ilmub arvuti ekraanile enne, kui paberivirna 1. salves virna teise poole printimiseks vahetate.
5.
Minge printeri juurde ja eemaldage salvest 1 kõik tühjad lehed.
6.
Pange prinditud virn printerisse nii, et prinditud pool on ülespoole ja printerisse läheb salvest 1 kõigepealt alumine serv. Te peate teise külje 1. salvest printima.
7.
Kui kuvatakse viip, vajutage jätkamiseks juhtpaneelil vastavat nuppu.
HP Color Laserjet CP2020 Printige lehekülje mõlemale küljele (kahepoolne printimine)