Printige kaanelehekülg

Printige kaanelehekülg


Te võite printida oma dokumendi jaoks eraldi kaanelehekülje, kus on sõnum (nt “konfidentsiaalne”).

1.
File (faili) menüüs klõpsake Print (prindi) peale.
2.
Valige draiver.
3.
Avage menüü Cover Page (Kaanelehekülg) ning seejärel valige selle printimine kas Before Document (Enne dokumenti) või After Document (Pärast dokumenti).
4.
Menüüst Cover Page Type (Kaanelehekülje tüüp) valige kaaneleheküljele prinditav teade.
HP Color Laserjet CP2020 note Printige kaanelehekülg MÄRKUS.

Tühja kaanelehekülje printimiseks valige Standard (standardne) Cover Page Type (kaanelehekülje tüübiks).

HP Color Laserjet CP2020 Printige kaanelehekülg