Kasutage vesimärke

Kasutage vesimärke


Vesimärk on teavitus, nt “Confidential” (konfidentsiaalne), mis prinditakse dokumendi iga lehekülje foonile.

1.
File (fail) menüüs klõpsake Print (prindi) peale.
2.
Avage Watermarks (vesimärkide) menüü.
3.
Valige Mode (režiimi) kõrvalt kasutatava vesimärgi tüüp. Valige poolläbipaistva sõnumi printimiseks Watermark (vesimärk). Läbipaistmatu sõnumi printimiseks valige Overlay (ülekate).
4.
Valige Pages (leheküljed) kõrvalt, kas printida vesimärki kõikidele lehekülgedele või ainult esimesele.
5.
Valige Text (tekst) kõrvalt üks standardsõnum või valige Custom (kohandatud) ja printige uus sõnum boksi.
6.
Valige ülejäänud sätete suvandid.
HP Color Laserjet CP2020 Kasutage vesimärke