Kasutage Services (teenuste) menüüd

Kasutage Services (teenuste) menüüd


Kui toode on võrku ühendatud, kasutage menüüd Services (Teenused) toote ja tarvikute olekuteabe saamiseks.

1.
Klõpsake File (faili) menüüs Print (prindi) peale.
2.
Avage Services (teenuste) menüü.
HP Color Laserjet CP2020 Kasutage Services (teenuste) menüüd