Põhiline tõrkeotsingu kontroll-loend

Põhiline tõrkeotsingu kontroll-loend


Kui teil tekib tootega probleeme, kasutage probleemi põhjuse tuvastamiseks järgmist kontroll-loendit:


Kas toode on vooluvõrku ühendatud?

Kas toode on sisse lülitatud?

Kas toode on Valmis olekus?

Kas kõik vajalikud kaablid on ühendatud?

Kas tarvikud on HP toodetud?

Kas viimati vahetatud printerikassetid paigaldati õigesti, kas kassetilt eemaldati kinnitusteip?

Täpsemat infot paigaldamise ja seadistamise kohta leiate tutvustavast juhendist.

Kui te ei leia probleemidele lahendusi sellest juhendist, minge www.hp.com/support/ljcp2020series.

Sellest jaotisest leiate järgmised teemad

HP Color Laserjet CP2020 Põhiline tõrkeotsingu kontroll-loend