Üldised prindikvaliteedi küsimused

Üldised prindikvaliteedi küsimused


Järgmised näited kujutavad Letter-formaadis paberit, mis on esmalt läbinud toote lühema serva. Need näited illustreerivad probleeme, mis mõjutaksid kõiki prinditavaid lehekülgi nii mustvalge kui värvilisena. Alljärgnevates teemades on iga näite puhul toodud tüüpiline põhjus ja lahendus.


Probleem
Põhjus
Lahendus
Väljaprint on hele või pleekinud.
HP Color Laserjet CP2020 4 vfade Üldised prindikvaliteedi küsimused
Kandjad ei vasta HP spetsifikatsioonidele.
Kasutage kandjat, mis vastab HP spetsifikatsioonidele.
Üks või mitu prindikassetti võivad olla defektsed.
Tarvikute seisu kontrollimiseks tuleb printida tarvikute oleku leht (Supplies status page). Vt Teabelehed.
Asendage tühjenevad prindikassetid. Vt Prindikassettide vahetamine.
Toode on häälestatud eirama Asendage <värv> kassett teadet ja jätkama printimist.
Asendage tühjenevad prindikassetid. Vt Prindikassettide vahetamine.
Optilise tiheduse seaded võivad olla muutunud.
Määrake optilise tihenduse seadeks 0.
Toode võib vajada kalibreerimist.
Kalibreerige. Vt Kalibreerige toode.
Ilmuvad tooneritäpid.
HP Color Laserjet CP2020 4 specs Üldised prindikvaliteedi küsimused
Kandjad ei vasta HP spetsifikatsioonidele.
Kasutage kandjat, mis vastab HP spetsifikatsioonidele.
Paberitee võib vajada puhastamist.
Puhastage paberitee. Vt Puhastage toode.
Üks või mitu prindikassetti võivad lekkida.
Tehke kindlaks tooneriplekkide värvus ja otsige kassettidelt lekkeid.
Kasseti heitmemahuti võib olla täis.
Kontrollige, kas sündmustelogis kuvatakse veakood 10.98.XX. Vt Sündmuste logi. Koodi XX osa tähistab kassetti (00 on must, 01 on sinine, 02 on punane, 03 on kollane). Kui viga oli märgitud, vahetage vastav kassett.
Ilmuvad tühjad kohad.
HP Color Laserjet CP2020 4 drpout Üldised prindikvaliteedi küsimused
Prindikandja üksikleht võib olla defektne.
Proovige töö uuesti printida.
Paberi niiskussisaldus on ebaühtlane või paberipinnal leidub niiskuslaike.
Tuleks kasutage teist tüüpi paberit, näiteks värvilaserprinteritele mõeldud kõrgkvaliteetset paberit.
Paberipartii on praak. Kandja tootmisprotsessi eripära tõttu ei kinnitu tooner teatud piirkondades kandjale.
Tuleks kasutage teist tüüpi paberit, näiteks värvilaserprinteritele mõeldud kõrgkvaliteetset paberit.
Leheküljele ilmuvad vertikaalsed vöödid või triibud.
HP Color Laserjet CP2020 4 vlines Üldised prindikvaliteedi küsimused
Üks või mitu prindikassetti võivad olla defektsed.
Tarvikute seisu kontrollimiseks tuleb printida tarvikute oleku leht (Supplies status page). Vt Teabelehed.
Probleemi tõrkeotsinguks kasutage rakendust HP ToolboxFX.
Asendage tühjenevad prindikassetid. Vt Prindikassettide vahetamine.
Toode on häälestatud eirama Asendage <värv> kassett teadet ja jätkama printimist.
Asendage tühjenevad prindikassetid. Vt Prindikassettide vahetamine.
Tooneri taustvarjustuse hulk muutub sobimatuks.
HP Color Laserjet CP2020 4 gray Üldised prindikvaliteedi küsimused
Väga kuivas (madala õhuniiskusega) keskkonnas võib taustvarjustus tugevneda.
Kontrollige seadme keskkonda.
Üks või mitu prindikassetti võivad olla defektsed.
Asendage tühjenevad prindikassetid. Vt Prindikassettide vahetamine.
Toode on häälestatud eirama Asendage <värv> kassett teadet ja jätkama printimist.
Asendage tühjenevad prindikassetid. Vt Prindikassettide vahetamine.
Libedal kandjal tuleb taust rohkem esile kui tavalisel kandjal
Mõelge karedama kandja kasutamisele.
Kandjale tekivad tooneri plekid.
HP Color Laserjet CP2020 4 smear Üldised prindikvaliteedi küsimused
Kandjad ei vasta HP spetsifikatsioonidele.
Kasutage kandjat, mis vastab HP spetsifikatsioonidele.
Kui tooneri plekid ilmuvad paberi põhiservale, on kandja juhikud määrdunud või on prinditeele kogunenud prügi.
Puhastage kandja juhikud.
Puhastage paberitee. Vt Puhastage toode.
Tooner määrib puudutamisel kergesti.
HP Color Laserjet CP2020 4 loose Üldised prindikvaliteedi küsimused
Seade ei ole häälestatud printima soovitud kandjatüübile.
Valige printeridraiveris vahekaart Paber ja häälestage Tüüp on sobituma prinditavale kandjatüübile. Prindikiirus võib raske paberi kasutamisel olla väiksem.
Kandjad ei vasta HP spetsifikatsioonidele.
Kasutage kandjat, mis vastab HP spetsifikatsioonidele.
Paberitee võib vajada puhastamist.
Puhastage paberitee. Vt Puhastage toode.
Lehekülje prindiga küljele ilmuvad võrdse vahemaaga pidevalt mingid märgid.
HP Color Laserjet CP2020 4 reps Üldised prindikvaliteedi küsimused
Seade ei ole häälestatud printima soovitud kandjatüübile.
Valige printeridraiveris vahekaart Paber ja häälestage Tüüp on sobituma prinditavale kandjatüübile. Prindikiirus võib raske paberi kasutamisel olla väiksem.
Sisemiste osade peal võib olla toonerit.
Harilikult lahendub probleem ise mõne lehekülje printimise järel.
Paberitee võib vajada puhastamist.
Puhastage paberitee. Vt Puhastage toode.
Kuumuti võib olla kahjustatud või määrdunud.
Kuumuti võimaliku probleemi olemasoleku kindlaks tegemiseks avage HP ToolboxFX ja printida prindikvaliteedi diagnostikalehekülg. Vt Avage HP ToolboxFX.
Pöörduge HP klienditeeninduse poole. Vt Hooldus- ja tugiteenused või pakendis olnud infolehte.
Probleem võib olla prindikassetis.
Kasseti võimaliku probleemi üle otsustamiseks avage HP ToolboxFX ja printige prindikvaliteedi diagnostikalehekülg. Vt Avage HP ToolboxFX.
Lehekülje prindita küljele ilmuvad pidevalt võrdse vahemaaga märgid.
HP Color Laserjet CP2020 4 rdef bkpg Üldised prindikvaliteedi küsimused
Sisemiste osade peal võib olla toonerit.
Harilikult lahendub probleem ise mõne lehekülje printimise järel.
Paberitee võib vajada puhastamist.
Puhastage paberitee. Vt Puhastage toode.
Kuumuti võib olla kahjustatud või määrdunud.
Kuumuti võimaliku probleemi olemasoleku kindlaks tegemiseks avage HP ToolboxFX ja printida prindikvaliteedi diagnostikalehekülg. Vt Avage HP ToolboxFX.
Pöörduge HP klienditeeninduse poole. Vt Hooldus- ja tugiteenused või pakendis olnud infolehte.
Prinditud leheküljel on moondunud tähemärke.
HP Color Laserjet CP2020 4 wavy Üldised prindikvaliteedi küsimused
Kandjad ei vasta HP spetsifikatsioonidele.
Tuleks kasutage teist tüüpi paberit, näiteks värvilaserprinteritele mõeldud kõrgkvaliteetset paberit.
Kui tähemärkide kuju on väär ja nad näivad lainelisena, peate ehk kalibreerima toote või võib laserskanner vajada hooldust.
Kontrollige, kas probleem ilmneb ka konfigureerimisleheküljel. Kui see on nii, võtke ühendust HP klienditeenindusega. Vt Hooldus- ja tugiteenused või pakendis olnud infolehte.
Prinditud lehekülg on kooldunud või laineline.
HP Color Laserjet CP2020 4 curl Üldised prindikvaliteedi küsimused
Seade ei ole häälestatud printima soovitud kandjatüübile.
Valige printeridraiveris vahekaart Paber ja häälestage Tüüp on sobituma prinditavale kandjatüübile. Prindikiirus võib raske paberi kasutamisel olla väiksem.
Hoolduse menüü osa Vähem paberi kooldumist on seatud olekusse Väljas.
Seadistuste muutmiseks kasutage juhtpaneeli menüüsid. Vt Juhtpaneeli menüüd.
Kandjad ei vasta HP spetsifikatsioonidele.
Tuleks kasutage teist tüüpi paberit, näiteks värvilaserprinteritele mõeldud kõrgkvaliteetset paberit.
Paberi kaardumist võivad põhjustada nii kõrge temperatuur kui niiskus.
Kontrollige seadme keskkonda. Reguleerige kooldumisrežiime juhtpaneelil või rakenduses HP ToolboxFX.
Prinditud leheküljel on tekst või graafika viltu.
HP Color Laserjet CP2020 4 skew Üldised prindikvaliteedi küsimused
Kandja võib olla vääralt paigaldatud.
Tuleb veenduda, et paber- või muu prindikandja oleks õigesti paigaldatud ning et kandja juhikud ei oleks liiga pingul või liiga lõdvalt vastu virna. Vt Asetage paber ja prindikandjad.
Kandjad ei vasta HP spetsifikatsioonidele.
Tuleks kasutage teist tüüpi paberit, näiteks värvilaserprinteritele mõeldud kõrgkvaliteetset paberit.
Prinditud leheküljel on kortsud või murdekohad.
HP Color Laserjet CP2020 4 crease Üldised prindikvaliteedi küsimused
Kandja võib olla vääralt paigaldatud.
Kontrollige, et kandjad oleks paigaldatud õigesti ning et kandja juhikud ei oleks liiga pingul või liiga lõdvalt vastu virna. Vt Asetage paber ja prindikandjad.
Pöörake paberivirn sisestussalves ümber või proovige salves olevat paberit 180° pöörake.
Kandjad ei vasta HP spetsifikatsioonidele.
Tuleks kasutage teist tüüpi paberit, näiteks värvilaserprinteritele mõeldud kõrgkvaliteetset paberit.
Toonerit on näha prinditud tähemärkide ümber.
HP Color Laserjet CP2020 4 scattr Üldised prindikvaliteedi küsimused
Kandja võib olla vääralt paigaldatud.
Pöörake paberivirn aluses ringi.
Kui tähemärkide ümber on palju tooneripritsmeid, võib paber olla kõrge takistusega.
Tuleks kasutage teist tüüpi paberit, näiteks värvilaserprinteritele mõeldud kõrgkvaliteetset paberit.
Pilt, mis ilmub lehekülje ülaosas mustalt, kordub uuesti allpool (hallis väljas).
HP Color Laserjet CP2020 4 ghost2 Üldised prindikvaliteedi küsimused
Tarkvaraseaded võivad mõjutada piltide printimist.
Muutke oma tarkvaraprogrammis tooni (tumedust) selles väljas, kus korduspilt ilmub.
Heledama pildi varasemaks printimiseks pöörake tarkvaraprogrammis kogu lehte 180°.
Prinditud piltide järjekord võib mõjutada printimist.
Piltide printimise järjekorra muutmine. Seadke näiteks heledam pilt lehekülje ülaossa ja tumedam allapoole.
Liigne voolupinge võis seadet mõjutada.
Kui defekt ilmneb hiljem prinditöös, tuleb seade prinditöö taasalustamiseks 10 minutiks välja ning seejärel uuesti sisse lülitada.
 
Defekti tõsiduse vähendamiseks kasutage mitteläikelist kandjat
HP Color Laserjet CP2020 Üldised prindikvaliteedi küsimused