Prindikvaliteedi tõrkeotsinguks kasutage HP ToolboxFX

Prindikvaliteedi tõrkeotsinguks kasutage HP ToolboxFX


HP Color Laserjet CP2020 note Prindikvaliteedi tõrkeotsinguks kasutage HP ToolboxFX MÄRKUS.

Enne jätkamist tuleks printida tarvikute oleku leht, et tehe kindlaks, mitu lehekülge iga kassetiga veel printida saab. Vt Teabelehed.

Tarkvara HP ToolboxFX kaudu saab printida lehekülje, mis aitab määratleda probleemi põhjustava prindikasseti, või kas probleem seisneb tootes endas. Prindikvaliteedi tõrkeotsingu lehekülg prindib viis värvitriipu, mis jaotatakse nelja kattuvasse ossa. Iga osa uurimisel saab probleemi ulatuse piiritleda kindla kassetiga.

HP Color Laserjet CP2020 hb ms09 Prindikvaliteedi tõrkeotsinguks kasutage HP ToolboxFX


Osa
Prindikassett
1
Kollane
2
Tsüaan
3
Must
4
Magenta

See lehekülg aitab tuvastada põhiprobleeme.


Ainult ühevärvilised triibud: Tõenäoliselt kasseti probleem. Eemaldage kassett ja puhastage see prügist. Kui kassett on puhas ja defekt püsib ka pärast kasseti tagasipaigaldamist, vahetage kassett.

Triibud kõikides värvides (ühes kohas): Puhastage printer ja helistage probleemi püsimisel hooldusesse.

Korduv mitmevärviline defekt:

Korduv mitmevärviline punkt. Kui punkt kordub umbes iga 57 või 58 mm järel, printige puhastusleht, et puhastada kuumuti ja seejärel printige rulliku puhastamiseks mitu valget lehte. Kui defekt ei kordu iga 57 või 58 mm järel, asendage kassett, mille värvi punkt on.

Korduv mitmevärviline riba. Võtke ühendust HP toega.


Ühevärviline üksik punkt või üksik riba: Printige kolm või neli lisatõrkelehte. Kui riba või punkt on ühte värvi, asendage seda värvi kassett. Kui riba või punkt vahetavad värvi, võtke ühendust HP toega.

Lisatõrketeavet saate järgmiselt.


Vt käesolevas juhendis Pildikvaliteedi probleemide lahendamine.

Avage aadress www.hp.com/support/ljcp2020series.

Pöörduge HP klienditeeninduse poole. Vt Hooldus- ja tugiteenused.
Printimiskvaliteedi tõrkeotsingu lehe printimine
1.
Avage HP ToolboxFX. Vt Avage HP ToolboxFX.
2.
Klõpsake kaustal Spikker, ja seejärel klõpsake leheküljel Tõrkeotsing.
3.
Klõpsake nuppu Print ja seejärel järgige prinditud lehekülgedel olevaid suuniseid.
HP Color Laserjet CP2020 Prindikvaliteedi tõrkeotsinguks kasutage HP ToolboxFX