Optimeerige ja parendage prindikvaliteeti

Optimeerige ja parendage prindikvaliteeti


Veenduge alati, et printeridraiveri seadistus Tüüp on sobitub kasutatava paberiga.

Prindikvaliteedi probleemide ärahoidmiseks tuleb prindidraiveris kasutada prindikvaliteedi seadeid.

Prindikvaliteeti mõjutavate seadete reguleerimiseks kasutage ala Seadme seadistus rakenduses HP ToolboxFX. Vt Avage HP ToolboxFX.

Printimiskvaliteedi probleemidega seotud tõrkeotsingul kasutage ka rakendust HP ToolboxFX. Vt Prindikvaliteedi tõrkeotsinguks kasutage HP ToolboxFX.

HP Color Laserjet CP2020 Optimeerige ja parendage prindikvaliteeti